top of page

PERSON

FORORDNINGEN

Persondataforordningen for El-installatør Henrik Axholt

16.maj 2018

Kunder.

Kunder registreres alene med navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail.

Virksomheden indhenter ikke andre oplysninger om kunden.

Kunden registreres ved henvendelse om, at få udført arbejde. Registreringen er grundlaget for udsendelse af faktura.

Oplysningerne opbevares i 5 år af hensyn til offentlige myndigheder, såsom skat, samt intern statistik. Statistikken udføres anonymiseret under punkter som ejendom, institutioner, private. Endvidere for dokumentation ved reklamation.

Oplysningerne opbevares både som papir og på edb-systemer.

Kundeforhold videregives kun anonymiseret, som fakturanummer til revisor og på forespørgsel fra offentlige myndigheder på lovmæssig grundlag.

Grundlaget for registreringen er det lov- og aftalegrundlag, der giver virksomheden ret til registreringen.

Ved indbetaling til bank, oplyser kunden selv evt. navn og/eller fakturanummer.

Kunder der har fået udført Eleftersyn og/eller slutkontrol, opbevares under samme funktionssystem og opbevares i papirform i KLS-systemet.

Kunden kan efter 5 år på opfordring, blive slettet.

Data på edb er beskyttet ved password og firewall.

Er kontoret ubemandet er kontoret aflåst.

Ansatte.

Ansatte registreres alene med navn, adresse, telefonnummer og cpr-nummer.

Andre oplysninger registreres ikke.

Oplysningerne bruges alene, for at virksomheden kan opfylde sine forpligtigelser overfor ansatte, såsom løn, pension, skat mv. og er grundlagt i gældende lovgivning.

Bluegarden fortager lønbehandling.

Handelsbanken fortager lønoverførsel.

Revisor foretager bogføringsmæssige posteringer, for udarbejdelse af årsrapport.

Medarbejderens personlige oplysninger videre gives kun på opfordring, til relevante myndigheder og skal være grundlagt i lovgivning.

Der er indgået databehandleraftale med Bluegarden, Revisor og bank.

Medarbejdernes data er beskyttet på samme måde, som for kunder.

Grundlaget for registreringen er det lov- og aftalegrundlag, der giver ret til registreringen.

Ansatte afgiver samtykkeerklæring.

Ansøgninger om ansættelse registreres ikke.

Dataansvarlig er Ejer.

Databehandler er Ejer og externe databehandlere, som beskrevet ovenstående.

Skærmbillede 2018-07-22 kl. 15.41.23.png
Unknown-1.png
bottom of page